VIDEOS

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ชี้กลุ่มชาวจีนในไทยคือเป้าหมายด้านการตลาดที่น่าจับตามอง พร้อมนำเอกลักษณ์ของ แบรนด์ที่เข้าใจวิถีชีวิตและตัวตนของกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ มาต่อยอดโอกาสในการสื่อการของลูกค้า